Sluit Logo DX Solutions

Kennisnetwerk

VVSG: Uitbouw kennisnetwerk


Quote

Het kennisnetwerk wordt de omgeving bij uitstek waar onze doelgroepen in vertrouwen de noodzakelijke informatie kunnen zoeken, vinden en erover communiceren.”

Pijl

Challenge

 • Elasticsearch en uitgebreide zoekfunctionaliteiten
 • Continue verwerking van veel data en veel bezoekers
 • Opzetten van meerdere content bronnen, beveiliging, etc. (API-driven)
 • Rekening houden met verschillende rechten, rollen en abonnementen
 • Single Sign-on (SSO) functionaliteit voor externe partijen
 • Geïntegreerd forum, opgeslagen zoekresultaten, instelbare notifications,..
Pijl

Solution

 • Een op Pimcore gebaseerd kennisnetwerk en collaboratieplatform
 • Front- en backend ontwikkeling van het kennisnetwerk
 • Hosting van het kennisnetwerk
 • Single Sign-on (SSO) voor externe partijen
 • Flexibele API’s voor het uploaden van gegevens uit verschillende databronnen
 • Onderscheid tussen een toegankelijk publiek deel en een gesloten deel voor abonnees.
Pijl

Benefits

 • Betere kennisdeling met lokale besturen
 • Betere collaboratie tussen VVSG en lokale besturen
 • 1 platform waarop alle informatie (wetteksten, vacatures, aandachtsgebieden, mandatarissen,..) beschikbaar is

VVSG contacteerde Onepoint Group en Onepoint Group contacteerde DX-Solutions met de vraag een platform te ontwikkelen waarop bestaande digitale bronnen en nieuwe content gepubliceerd worden op het webadres www.vvsg.be. Het kennisnetwerk vervangt de huidige website van de VVSG. Essentieel is de snelle en eenvoudige vindbaarheid van alle informatie via Elasticsearch en uitgebreide zoekfunctionaliteiten.

 

Een aantal andere belangrijke elementen zijn: de integratie van de meest courante social media (Twitter, Linkedin, Youtube, Facebook …), de vakbibliotheek met beleidsinformatie, juridische informatie en praktijkinformatie, het ledenplatform met online werkgroepen opdat www.vvsg.be de online community voor medewerkers van lokale besturen wordt. Het platform heeft een vrij toegankelijk publiek deel en een stuk dat enkel toegankelijk is voor abonnees met paswoord.

 

De VVSG-website is nu een kennisdatabank met 3 gebruiksniveaus.

 1. Een publiek luik met nieuwsberichten, opleidingen, vacatures
 2. Een VVSG-ledenplatform met online werkgroepen en hun bijhorende beleidsdocumenten
 3. Extenso: een geïntegreerde vakbibliotheek met beleidsinformatie, juridische informatie en praktijkinformatie 

 

De geïntegreerde vakbibliotheek, Extenso, bundelt bovendien heel wat verschillende databronnen. Deze bevat oa. de vakinformatie van de VVSG, de gecoördineerde en gecodificeerde wet- en regelgeving, vragen en antwoorden, omzendbrieven, parlementaire vragen en rechtspraak voor lokale besturen van Inforum en de commentaarteksten, de ‘goede praktijken’ en de modellen van Politeia.

 

De VVSG wenst dit kennisnetwerk uit te bouwen tot de digitale referentie inzake het zoeken en uitwisselen van informatie en kennis voor de medewerkers en mandatarissen van de lokale besturen en alle andere actoren die professioneel met lokale besturen te maken hebben. Het kennisnetwerk wordt de omgeving bij uitstek waar de doelgroepen in vertrouwen de noodzakelijke informatie kunnen zoeken, vinden en erover communiceren.


Terug naar overzicht Blauwe pijlen

Wij staan klaar om ook uw workflow onder handen te nemen

Daag ons nu uit
Of bel ons direct: +32 (0)56 96 96 96