Sluit Logo DX Solutions

Maintain.

Application Support

DX-Solutions voorziet een team die uw software kent, op korte termijn change requests uitvoert, gemelde problemen en gebreken oplost en de nodige technische bijstand geeft.

Software is een levend en evoluerend product. Naarmate gebruikerswensen wijzigen zijn vaak nieuwe features, een nieuw design of andere eventuele wijzigingen gewenst.


DX-Solutions geeft u de mogelijkheid om zorgeloos naar de toekomst te stappen met uw product. We voorzien een team die uw software kent, op korte termijn change requests uitvoert, gemelde problemen en gebreken oplost en de nodige technische bijstand geeft.

 

Onder bijstand begrijpen we het aanbieden van tweedelijnsbijstand en technische ondersteuning en/of het ter plaatse gaan bij de klant. Hierbij vertrekken we vanuit een gezamenlijk opgestelde service level agreement naargelang de impact van de betrokkenen. Services moeten mogelijk 24/7 of op afroep beschikbaar zijn.

Logo
Duidelijke en transparante service levels
Logo

Gegarandeerde dienstverlening in lijn met de gemaakte afspraken

Logo
Bij problemen of issues met uw software, systeem of applicatie weet u steeds waar u terecht kan

Maak ook kennis met onze andere oplossingen: