Sluit Logo DX Solutions

Think.

Vendor Selection

Het zoeken en aankopen van de correcte software is een complex proces. Onze experten kunnen er u van A tot Z bij begeleiden.

Uw gids in het softwarelandschap

De tijd waarin één applicatie volstond om alle noden van uw bedrijf te dekken ligt achter ons. Een modern applicatielandschap in een bedrijf doet voor de meeste toepassingen een beroep op gespecialiseerde applicaties. Die focus op één taak zorgt dikwijls voor performantere toepassingen. De keerzijde van die medaille is dat het kiezen van de juiste applicaties voor de juiste bedrijfsnoden een pak ingewikkelder is dan vroeger. DX-Solutions kan u begeleiden in dit proces zodat u zeker bent dat u de juiste tools kiest op maat van uw bedrijf. 

 

Onze experts begeleiden u in het opstellen van requirements, het opstellen van een RFP en shortlisten van een aantal mogelijke leveranciers. Tijdens dit proces begeleiden we u met onze expertise en nemen indien gewenst deel aan de onderhandelingen als onafhankelijke derde. We leveren de nodige documenten aan met pro’s en contra’s, zodat u tijdens de contractonderhandeling over alle nodige gegevens beschikt om de beste prijs voor het beste product te bereiken.

Vendor Selection
1. Noden bepalen
1. Noden bepalen

We brengen uw concrete noden in kaart in een lijst functionele en technische requirements. Die lijst vormt de rode draad doorheen het proces dat volgt. 

2. Longlisting
2. Longlisting

Op basis van de requirements leggen we een longlist aan van mogelijke kandidaten. 

3. Shortlisting
3. Shortlisting

De gekozen applicaties uit de longlist worden in detail geanalyseerd. Indien gewenst worden demo's georganiseerd waarbij DX aanwezig kan zijn. 

4. Beslissing
4. Beslissing

Op basis van de voorbije analyse en demo's leveren we de vendor selectie op, met een duidelijk advies. 

2. Longlisting

2. Longlisting

Eenmaal de beslissing op een bepaalde applicatie gevallen is, start de volgende stap in het proces: de onderhandeling en de implementatie van de applicatie. Ook hierbij kan DX-Solutions u bijstaan. We kunnen als onafhankelijke derde partij u ondersteunen bij de onderhandelingen met een implementator of verkoper. Andere tools, zoals een middleware of PIM-systeem, implementeren we met veel plezier voor u. Langs elke stap van de weg zijn we er om u te ondersteunen.

Logo
Duidelijk, gedocumenteerd proces om tot een juiste keuze te komen
Logo

Onafhankelijk, derde advies voor wat betreft de te maken keuzes

Logo
Volledige ontzorging, DX-Solutions begeleidt het proces van begin tot eind

Maak ook kennis met onze andere oplossingen: