Sluit Logo DX Solutions

Build.

Industry 4.0

De industriële wereld ondergaat vandaag een nieuwe industriële revolutie. DX-Solutions kan u helpen deze revolutie in goede banen te leiden.

De industriële wereld ondergaat vandaag een nieuwe industriële revolutie. Door het Internet of Things kunnen machines en processen plots een explosieve hoeveelheid data genereren. Data die op vandaag nog niet of nauwelijks benut wordt.

 

Vier pijlers

Die nieuwe revolutie rust op vier principes.
1. Interconnectie
Via het Internet of Things connecteren we plots datapunten die we nooit eerder samen konden brengen. We kunnen alle delen van een fabriek met elkaar verbinden en op elkaar afstemmen.

2. Decentralisering
De verschillende data staat al lang decentraal – die willen we net centraliseren. Wel decentraliseren we de mogelijkheid om beslissingen te nemen: ook zonder het internet neemt een machine, een auto, … beslissingen over de volgende stappen.

3. Transparantie
De data wordt op een transparante manier samengebracht en gevisulaliseerd. Dit maakt het veel makkelijker om verbanden aan te tonen, kan er sneller op de bal gespeeld worden bij problemen en kan er zelf voorspellend gewerkt worden via AI.

4. Nieuwe rol van de werknemer
De werknemer neem een heel nieuwe, veel meer geconnecteerde plaats in op de vloer. Repetitie zal steeds meer verdwijnen. Specialisten nemen die plaatsen in.

 

Door deze vier pijlers te benutten, kunnen we op bijzonder veel manieren gaan bijdragen aan de efficiëntie van uw productie. Een aantal voorbeelden.

 

Transparantie op de vloer

Om de operaties als logistieke flow, planning en aansturing op de productievloer te optimaliseren is een goed beeld van de actuele productiesituatie krijgen essentieel: waar zit welke batch? Wat is de status van de machines?

Dit kan door productie-entiteiten te connecteren en de gegenereerde data in te zetten. Op basis van die productiedata kunnen verbanden gelegd worden – de software wordt slimmer – en kunnen op verschillende productiefactten verbeteringen aangebracht worden.

Heeft u al gedacht aan digitalisatie om de nacalculatie te automatiseren, de produckwaliteit te verhogen of de productie en productiesnelheid aan te passen aan de geplande leveringen?

 

Quick response manufacturing

De leveringstermijnen – in B2B en B2C – worden steeds korter. Daarop kunnen inspelen is een uitdaging op de werkvloer, maar brengt wel een strategisch voordeel met zich mee.

De uitdaging is tweeledig.

  • Op vlak van planning moeten grote stappen gezet worden: zelfsturende teams en een hoge betrokkenheid van de medewerkers zijn de uitdaging op menselijk vlak.
  • Qua automatisatie moet de planning en aansturing herbekeken worden. Innovatieve technologieën (zoals predictive planning) zijn hierbij onontbeerlijk.

 

Factory of the future


Het einddoel is een fabriek van de toekomst, waarbij alle data gebruikt wordt om zo veel mogelijk intelligent, snel reagerend en zelfregulerend te werk te gaan.
Heeft u al nagedacht over uw fabriek van de toekomst? Laat het ons weten!

Maak ook kennis met onze andere oplossingen: