Sluit Logo DX Solutions

Build.

Data Management

In het tweelingzusje van een Data Governance luik implementeren we de juiste tools om data binnen uw bedrijf.

Samen met u bekijken we hoe u met de juiste tools uw data kunt beheren.  

Van data-architectuur, data security, data opslag tot master data: het zijn allemaal facetten van een goede data management strategie. Processen en standaarden binnen een organisatie moeten immers gedragen worden door de infrastructuur. Aan de hand van het internationaal gehanteerd DAMA-DMBOK framework gaan we aan de slag met uw data. 

 

We analyseren het gebruik van data binnen uw bedrijf, bepalen voor elk dataobject een golden record en voorzien de juiste tools om uw data te beheren. Waar nodig komt maatwerk aan te pas om processen te vereenvoudigen of automatiseren. Op die manier kunt u focussen op de bedrijfsstrategie, met alle vertrouwen dat de data om die te ondersteunen correct zal zijn. 

 

Risico Analyse 

Het in kaart brengen van risico’s in uw IT-landschap is de eerste om ze op te lossen. DX-Solutions analyseert en reikt oplossingen aan.  

 

Elk IT-landschap of applicatie brengt onvermijdelijk risico’s met zich mee. Te afhankelijk zijn van een applicatie, koppelingen tussen applicaties die grote kans op falen vertonen of het ganse IT-landschap kunnen verstoren, security issues, vendor lock-in… 

 

Een eerste stap in het aanpakken van die risico’s is het in kaart brengen ervan. DX-Solutions analyseert aan de hand van de vraag heel gericht of meer algemeen uw applicaties, koppelingen of manier van werken, en brengt alle risico’s in kaart.  

 

Aan de hand van een risicomatrix bepalen we de ernst van de risico’s en de kans dat problemen zullen voordoen. Vanuit die risicomatrix kunnen we een plan van aanpak voorstellen die gebruikt kan worden om de grootste risico’s weg te werken.  

 

Op die manier heeft u een helder zicht op de pijnpunten in uw organisatie en kunt u bewust beslissen ze al dan niet te verhelpen in functie van de strategie of planning van het bedrijf.  

 

Functionele analyse 

Een ervaren team analisten helpt je elke feature, website of applicatie uitdenken van a tot z.  

Maak ook kennis met onze andere oplossingen: