Sluit Logo DX Solutions

Think.

Ethical Hacking

Security is meer dan ooit een prioriteit binnen de IT-wereld. DX-Solutions begeleidt u bij het kiezen en uitvoeren van verschillende types van Ethical Hacking.

Met initiatieven als de GDPR en de NIS-regelgeving maakt de wetgever duidelijk dat security hoog op de prioriteitenlijst staat. En zoals het gezegde luidt: “Er zijn twee soorten bedrijven: bedrijven die gehackt zijn, en bedrijven die niet weten dat ze gehackt zijn”.

 

DX-Solutions heeft een Certified Ethical Hacker in huis, en kan een diepgaand onderzoek uitvoeren naar de veiligheid van uw applicaties, hardware en organisatie. 

 

Er zijn drie types ethical hacking mogelijk:

  • Whitebox: de software wordt getest met kennis van de concrete code en architectuur van de applicatie
  • Greybox: de software wordt getest op mogelijk misbruik vanuit het standpunt van een ingelogde gebruiker
  • Blackbox: de software wordt op basis van ‘trial en error’ getest zonder kennis en inzicht van de concrete code en architectuur

 

DX-Solutions begeleidt u bij het kiezen en uitvoeren van één of meerdere types.

Potentiële veiligheisrisico's worden geïdentificeerd
Issues en vulnerabilities worden 100% confidentieel en met de grootste omzichtigheid behandeld
Sterk gereduceerde kans op ongewenste, externe hacks (bij correcte en tijdige adressering van de gerapporteerde veiligheidsrisico's)

Maak ook kennis met onze andere oplossingen: