Sluit Logo DX Solutions

Think.

Ethical Hacking

Security is meer dan ooit een prioriteit binnen de IT-wereld. DX-Solutions begeleidt u bij het kiezen en uitvoeren van verschillende types van Ethical Hacking.

Met initiatieven als de GDPR en de NIS-regelgeving maakt de wetgever duidelijk dat security hoog op de prioriteitenlijst staat. En zoals het gezegde luidt: “Er zijn twee soorten bedrijven: bedrijven die gehackt zijn, en bedrijven die niet weten dat ze gehackt zijn”.

 

DX-Solutions heeft een Certified Ethical Hacker in huis, en kan een diepgaand onderzoek uitvoeren naar de veiligheid van uw applicaties, hardware en organisatie. 

 

Er zijn drie types ethical hacking mogelijk:

  • Whitebox: de software wordt getest met kennis van de concrete code en architectuur van de applicatie
  • Greybox: de software wordt getest op mogelijk misbruik vanuit het standpunt van een ingelogde gebruiker
  • Blackbox: de software wordt op basis van ‘trial en error’ getest zonder kennis en inzicht van de concrete code en architectuur

 

DX-Solutions begeleidt u bij het kiezen en uitvoeren van één of meerdere types.

Logo
Potentiële veiligheisrisico's worden geïdentificeerd
Logo
Issues en vulnerabilities worden 100% confidentieel en met de grootste omzichtigheid behandeld
Logo
Sterk gereduceerde kans op ongewenste, externe hacks (bij correcte en tijdige adressering van de gerapporteerde veiligheidsrisico's)

Maak ook kennis met onze andere oplossingen: