Sluit Logo DX Solutions

Think.

Application Due Diligence

Het is niet altijd eenvoudig om een concreet beeld te vormen over de waarde en het toepassingsbereik van bestaande software. Als onderdeel van een Application Due Diligence onderzoekt DX-solutions de algemene technische staat van de software.

Het is niet altijd eenvoudig om een concreet beeld te vormen over de waarde en het toepassingsbereik van bestaande software.

 

Als onderdeel van een Application Due Diligence onderzoeken we – vaak in het kader van een fusie of acquisitie – de algemene technische staat van de software.

 

We geven een high-level overzicht van de software, maar gaan ook dieper en technischer in op de belangrijkste non-functional requirements. Er wordt extra aandacht gegeven aan interesses of eisen die specifiek relevant zijn binnen de context van de Due Diligence.

 

Op basis van dit beeld formuleren we waar nodig verbeterpunten en stellen we concrete acties voor.

 

De deliverable van de Application Due Diligence geeft een waarheidsgetrouw beeld op de software, en kan een eerste stap zijn in een verdere kosten/batenanalyse.

Duidelijk inzicht in de algemene staat van de software
De kans op 'verborgen gebreken' wordt tot een minimum herleid
Specifieke zorgen of bekommernissen worden geadresseerd

Maak ook kennis met onze andere oplossingen: