Sluit Logo DX Solutions

Verhoogde investeringsaftrek voor digitale investeringen!

10 februari 2016 - Xavier
Vanaf aanslagjaar 2016 kunnen kleine vennootschappen (art. 15 W.Venn.) alsook natuurlijke personen die op overeenkomstige wijze voldoen aan de criteria van art. 15 W.Venn. beroep doen op de verhoogde investeringsaftrek voor digitale investeringen (art. 69, §1,f - WIB’92).

In een (nog te publiceren) ontwerp-KB werden de modaliteiten hiervan verder toegelicht. Volgende investeringen kunnen voortaan genieten van een verhoogde investeringsaftrek van 13,5%:

 

A.  Investeringen in digitale vaste activa die dienen voor de integratie en exploitatie van digitale betalings- en facturatiesystemen

1.  Investeringen in systemen (software of apparatuur) die de elektronische betaling vergemakkelijken;

2.  Investeringen in systemen (software of apparatuur) voor elektronische facturatie, handtekening of archivering (waaronder te verstaan de verzending, de ontvangst, de boekhoudkundige verwerking en de verwerking van de elektronische factuur).

 

B. Investeringen in systemen die dienen voor beveiliging van informatie- en communicatietechnologie (ICT)

1.  Investeringen in systemen (software of apparatuur) voor de beveiliging van informatie, netwerken en ICT installaties;

2.  Investeringen in monitoring- en auditinstrumenten voor de beveiligingssystemen van ICT;

3.  Investeringen in systemen (software of apparatuur) die een veiliger beheer van de door de onderneming verzamelde persoonsgegevens mogelijk maken.

 

C. Aanvullende investeringen nuttig bij de uitvoering van de investeringen in digitale betalings- en facturatiesystemen of in systemen die dienen voor de beveiliging van ICT

1.  De kosten voor softwareontwikkeling die verband houden met de investeringen onder punt A.1 tot B.3, en die samen met de vaste activa waarop zij betrekking hebben, worden afgeschreven;

2.  Investeringen in systemen (software of apparatuur) die de interfacing van de in punten A.1 tot C.1 beoogde systemen van de onderneming of naar systemen buiten de onderneming mogelijk maken, met inbegrip van de investeringen voor interfaces tussen systemen voor facturatie, betaling en boekhoudkundige programma’s.

Wij willen er tot slot op wijzen dat de algemene regels van de investeringsaftrek onverminderd van toepassing blijven op de nieuwe verhoogde investeringsaftrek voor digitale investeringen.

Bron: http://www2.deloitte.com/be/en/pages/accountancy/articles/kmo-updates/kmo-verhoogde-investeringsaftrek-digitale-investeringen.html