Sluit Logo DX Solutions

Product Information Management (PIM)

28 april 2021 - Xavier Dekeyster
De 3 belangrijkste redenen om te kiezen voor een PIM-systeem.

Om uw bedrijf digitaal op de kaart te zetten volstaat het niet om een app of webshop te bouwen. Digitalisatie heeft een impact op alle aspecten van uw bedrijf.
In zo’n digitalisatie wordt vaak eerst gedacht aan een ERP of een CRM. Hoewel dat krachtige systemen zijn staan ze vaak niet in connectie met elkaar of met bepaalde onderdelen van uw bedrijf.

 

Product Information Management (PIM) – centraliseert en beheert alle data binnen een bedrijf. Via rapporten en automatische workflows kan u in één oogwenk zien welke data nog verrijkt moet worden, en waar welke gegevens gebruikt worden.

 


1) Centralisatie van informatie

Het beschikbaar maken van (correcte) gegevens is het voornaamste doel van een PIM-syteem. Centralisatie van gegevens is daarin de eerste stap. Daarom wordt een PIM in de eerste plaats gekoppeld aan een ERP- of CRM-systeem. Op deze manier worden alle bestaande technische informatie, marketinggegevens of commerciële documenten ingebracht.

 

Het PIM-systeem beoordeelt dan welke gegevens waar horen, welke compleet zijn en welke manuele input nodig hebben om afgewerkt te worden.

 

 

2) Automatische workflows

Data verrijken en afwerken tot een compleet geheel is de tweede belangrijke taak van een PIM-systeem. Natuurlijk kan niet alle data via andere systemen binnenkomen. Soms dienen er nog manueel zaken bijgevoegd te worden, of op z'n minst gecontroleerd te worden op volledigheid.

 

Bij de setup van een PIM-systeem worden automatische workflows aangeduid. Afhankelijk van welke gegevens nog nodig zijn, krijgen één of meerdere verantwoordelijken een seintje. Via geavanceerde goedkeuringsmechanismen kan een eindverantwoordelijke dit proces opvolgen en zo vooruithelpen.

 

3) Output

De laatste, en misschien wel belangrijkste automatisatie die voorzien wordt, is de output.
Dit kan op verschillende manieren zoals het intern raadpleegbaar maken van de data, of de rapportage daarop.

 

Nog interessanter is de externe output. Zo kan er gekoppeld worden met een eigen webshop, maar ook met andere, externe webshops. Per outputkanaal kan gekozen worden welke gegevens er meegegeven worden, van prijs tot technische fiches.

 

Kortom

Een goed product information management systeem (PIM) voorziet rijke, gestructureerde, up-to-date gegevens aan alle interne stakeholders via een eenvoudige en krachtige interface. Ook alle externe plaatsen waar uw gegevens nodig zijn, kunnen (automatisch) gevoed worden.

 

Binnen DX-Solutions maken wij onder andere gebruik van Pimcore, Perfion, Akeneo, Plytix of InRiver. We kiezen en implementeren de beste PIM volgens de noden van uw bedrijf!

 

Heeft u interesse in een volgende stap?

Daag ons uit!

Gratis whitepaper

In deze whitepaper leren we u om productinformatie te structureren in een PIM-platform, de shopervaring te verbeteren en de verkoopcijfers te laten stijgen door de dynamiek van de ‘omnichannelervaring’ in balans te brengen.
Download