Sluit Logo DX Solutions

Efficiënter data beheren voor IT-Managers

Herkent u deze problemen?   

  • Uw data is ongestructureerd en wordt onvoldoende benut waardoor u kansen laat liggen?  

  • Data is op verschillende locaties opgeslagen en er is geen “master data” gedefinieerd. 

  • Verschillende diensten hebben geen toegang tot alle data die ze nodig hebben en dat verhindert hun werking. 

  • U heeft het gevoel dat u niet altijd mee bent met de laatste technologieën?  

 

Dan heeft u misschien nog niet het potentieel van uw data ontsloten. In snel veranderende marktomstandigheden is het belangrijk om quasi real-time alle relevante data van uw bedrijf in één oogopslag te zien. Die data geeft u het inzicht voor de beslissingen die u moet nemen.   
 

Data in uw bedrijf 

Projecten of initiatieven komen vaak op de schouders van IT-managers / CTO's terecht omdat ze als 'tech' worden gezien. Maar om een succesvolle digitale transformatie te bewerkstelligen, moet het hele senior leiderschap betrokken zijn, een duidelijke reden voor de transformatie vaststellen en een gevoel van urgentie voor het doorvoeren van veranderingen bevorderen. De uitdaging voor IT-managers / CTO's ligt in het stimuleren van deze gedragsverandering, zodat digitale transformatie wordt gezien als een integraal deel van de bedrijfsstrategie.   

 

Grote organisaties kunnen tientallen applicaties hebben (CRM, ERP, PIM, CPQ...), elk met een eigen dataopslagplaats. Het hebben van zoveel dataopslag vormt een aanzienlijke barrière die op de juiste manier moet worden aangepakt om de grote hoeveelheid aan data te kunnen evalueren en verwerken.

Wanneer gegevens in afzonderlijke silo-systemen worden bewaard, is het moeilijk ze te identificeren. Het kiezen van één universeel gegevensplatform kan gegevensgestuurde keuzes versnellen. Dit helpt u ook om stakeholders en collega's sneller te overtuigen. Het creëren van één enkele bron van waarheid voor uw gegevens door het koppelen van gegevens van consumenten, producten en leveranciers zou de belangrijkste focus van een organisatie moeten zijn.

 

Data staat centraal in de digitale transformatie. Bedrijven genereren meer gegevens dan ooit. Helaas zijn de meeste van deze gegevens ongestructureerd, zodat ze niet echt waarde kunnen toevoegen. Het omzetten van deze gegevens in meetbare en bruikbare inzichten is een van de grootste uitdagingen voor IT-professionals. Als u het goed aanpakt, kan uw bedrijf volledig transformeren en u meer inzicht geven in activiteiten, klanten en de bredere markt. 87% van de IT-decision-makers denkt dat ze het risico lopen op achterstand tegenover de concurrentie als ze niet investeren in opkomende digitale technologieën. Dat toont het belang van data nog eens opnieuw aan. 

 

 

Waarom moet alle data toegankelijk worden voor het hele bedrijf?  

Een afdeling of intern team kan datasets voor heel andere doeleinden gebruiken. Zij kunnen er bijvoorbeeld heel andere inzichten uit halen die in de context van hun werk net zo nuttig of zelfs nog nuttiger zijn. Financiële en boekhoudafdelingen kunnen naar prestatie- en verkoopgegevens kijken en een manier zien om te bezuinigen op de uitgaven, terwijl het productontwikkelingsteam misschien een kans ziet om bestaande producten of diensten te verbeteren.   

U vraagt zich misschien af of dit niet gevaarlijk is? Met de juiste data governance strategie hoeft u zich daar geen zorgen over te maken.  

 

 

Data management en data governance?  

Omdat er zoveel soorten data zijn moet er structuur in deze data gebracht worden. Ieder bedrijf heeft nood aan datamanagement: het creëren en implementeren van architecturen, beleidslijnen en procedures voor het beheer van de volledige levenscyclus van gegevens die een organisatie nodig heeft. Het hebben van deze beleidslijnen en procedures is van cruciaal belang voor het analyseren van complexe data. Wanneer gegevens worden behandeld als een belangrijk bedrijfsmiddel, moeten ze ook als zodanig worden beheerd.   

 
 

Data governance is een belangrijk onderdeel van datamanagement - De praktijk van het beheren van de manier waarop de gegevens die worden beheerd, door de organisatie worden verwerkt. Data governance helpt bij het beantwoorden van vragen: Wie is eigenaar van de data? Wie heeft toegang tot welke gegevens? Welke beveiligingsmaatregelen zijn er om gegevens en privacy te beschermen? Dat zijn vragen die iedere IT-Manager / CTO zich moet stellen of samen bespreekt met bijvoorbeeld een Data Protection Officer.  

 

Wat doet u met al deze informatie en hoe kan u die best benutten voor uw bedrijf?  

Er wordt gezegd dat bedrijven die data-driven zijn, ook betere beslissingen nemen. “Data-driven desicion making” (DDMD). Gegevens vormen het fundament van de informatie, de kennis en uiteindelijk de wijsheid van een onderneming voor correcte beslissingen en acties. Als deze gegevens relevant, volledig, accuraat, zinvol en bruikbaar zijn, zullen zij bijdragen tot de groei van de organisatie.   

 

 

Efficiënter data beheren voor IT-Managers
Verplichte velden *

Hoe kan u het verschil maken als IT-Manager / CTO?  

 

Op deze vraag zoeken wij graag samen met u een antwoord. We helpen u graag met interessante blogs, webinars en willen u in de toekomst uitnodigen voor een rondetafelgesprek. Interesse? 

Gerelateerde artikelen

Kwalitatieve data: een werk van vele handen en slimme doelstellingen

Stijn Despiegelaere
Data is het nieuwe olie, toch als die data ook kwalitatief is en verrijkt wordt. Dat is kort samengevat de conclusie die na onze vorige...

Is data wel de olie van de 21ste eeuw?

Stijn Despiegelaere & Camille Menten
Sinds de Britse wiskundige en ondernemer Clive Humby een kleine twintig jaar terug data uitriep tot de nieuwe olie, is de quote een eigen...

Hoe pakken we een digitale transformatie aan?

Think team DXS
DX-Solutions is niet enkel een softwareontwikkelaar, maar is een bedrijf dat zich ook specialiseert in het meedenken met zijn klanten en...