Sluit Logo DX Solutions

Efficiënter data beheren voor CEO's

Herkent u deze problemen?  

  • Verschillende diensten rapporteren verschillende data? 

  • U hebt het gevoel beslissingen te moeten nemen op basis van onvolledige of gedateerde data? 

  • U groeit trager dan uw concurrenten? 

  • U mist inzichten in uw klanten of de markt? 

Dan heeft u misschien nog niet het potentieel van uw data ontsloten. In snel veranderende marktomstandigheden is het belangrijk om quasi real-time alle relevante data van uw bedrijf in één oogopslag te zien. Die data geeft u het inzicht voor de beslissingen die u moet nemen.  

 

Data in uw bedrijf 

Veel CEO's begrijpen de waarde en het potentieel van data, maar lijken niet volledig te vertrouwen op de data. 

Volgens KPMG geeft maar 25% van de CEO's aan weinig of geen vertrouwen te hebben in hun data. Verder heeft 66% de inzichten die de data opleveren genegeerd om beslissingen te nemen op basis van hun eigen intuïtie. De meest voor de hand liggende manier om hier een verschil te maken is om de data correct te verzamelen en die te delen tussen afdelingen in uw organisatie.  

 

Waarom moet alle data toegankelijk worden voor het hele bedrijf? 

Een afdeling of intern team kan datasets voor heel andere doeleinden gebruiken, nadat ze die voor hun eigen werk en verantwoordelijkheden hebben geïnterpreteerd. Zij kunnen er bijvoorbeeld heel andere inzichten uit halen die in de context van hun werk net zo nuttig of zelfs nog nuttiger zijn. Financiële en boekhoudafdelingen kunnen naar prestatie- en verkoopgegevens kijken en een manier zien om te bezuinigen op de uitgaven, terwijl het productontwikkelingsteam misschien een kans ziet om bestaande producten of diensten te verbeteren.  

U vraagt zich misschien af of dit niet gevaarlijk is? Met de juiste data governance strategie hoeft u zich daar geen zorgen over te maken. 

 

Data management en data governance? 

Omdat er zoveel soorten data zijn moet er structuur in deze data gebracht worden. Ieder bedrijf heeft nood aan datamanagement: het creëren en implementeren van architecturen, beleidslijnen en procedures voor het beheer van de volledige levenscyclus van gegevens die een organisatie nodig heeft. Het hebben van deze beleidslijnen en procedures is van cruciaal belang voor het analyseren van complexe data. Wanneer gegevens worden behandeld als een belangrijk bedrijfsmiddel, moeten ze ook als zodanig worden beheerd.  

 

Data governance is een belangrijk onderdeel van datamanagement - de praktijk van het beheren van de manier waarop de gegevens die worden beheerd, door de organisatie worden verwerkt. Data governance helpt bij het beantwoorden van vragen als: Wie is eigenaar van de data?  Wie heeft toegang tot welke gegevens Welke beveiligingsmaatregelen zijn er om gegevens en privacy te beschermen? Dat zijn vragen die iedere CEO zich moet stellen of samen bespreekt met bijvoorbeeld een Data Protection Officer. 

 

Wat doet u met al deze informatie en hoe kan u die best benutten voor uw bedrijf? 

Er wordt gezegd dat bedrijven die data-driven zijn, ook betere beslissingen nemen. “Data-driven desicions making” (DDMD). Gegevens vormen het fundament van de informatie, de kennis en uiteindelijk de wijsheid van een onderneming voor correcte beslissingen en acties. Als deze gegevens relevant, volledig, accuraat, zinvol en bruikbaar zijn, zullen zij bijdragen tot de groei van de organisatie.  

Efficiënter data beheren voor CEO's

Laat uw gegevens na en blijf op de hoogte

Verplichte velden *
Efficiënter data beheren voor CEO's

Hoe kan u het verschil maken als CEO?  

 

Op deze vraag zoeken wij graag samen met u een antwoord. We helpen u graag met interessante blogs, webinars en willen u in de toekomst uitnodigen voor een rondetafel gesprek. Interesse? 

 

 

 

Gerelateerde artikelen

Kwalitatieve data: een werk van vele handen en slimme doelstellingen

Stijn Despiegelaere
Data is het nieuwe olie, toch als die data ook kwalitatief is en verrijkt wordt. Dat is kort samengevat de conclusie die na onze vorige...

Is data wel de olie van de 21ste eeuw?

Stijn Despiegelaere & Camille Menten
Sinds de Britse wiskundige en ondernemer Clive Humby een kleine twintig jaar terug data uitriep tot de nieuwe olie, is de quote een eigen...

Hoe pakken we een digitale transformatie aan?

Think team DXS
DX-Solutions is niet enkel een softwareontwikkelaar, maar is een bedrijf dat zich ook specialiseert in het meedenken met zijn klanten en...